Svenska, Svenska som andraspråk åk 7-9

Läslogg – Medium

Start

Du ska välja en bok som du ska läsa under ett antal veckor. Boken ska du bearbeta genom loggboksfrågor som du hittar längre ned.

Börja med att välja en bok, få inspiration i länkarna och besök sedan ett bibliotek eller fråga din lärare vad som finns tillgängligt på din skola.

Arbetspass

Innan du börjar läsa – öppna länken och gör övningen “före läsningen”.

Läs nu i din egen takt. Loggboksfrågorna kommer i en viss ordning och ett förslag är att göra en loggfråga efter varje lästillfälle.

Avslut

Gruppövning
Ta med din läslogg till gruppen, dela med er av varandras läsupplevelser genom att läsa högt ur loggarna.

Läs dina läsloggsanteckningar.
Gör en recension på boken som du läst, utgå från det som du redan skrivit.
I länken hittar du en mall som du kan använda för din recension. Skicka in din recension till din lärare.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25