Engelska åk 4-6

Limericks

Start

En limerick är ett nonsensrim på femrader. Rad 1,2 & 5 rimmar och har 8 stavelser, rad 3 & 4 rimmar och har 5 stavelser. Ni hittar instruktioner och exempel på limerickar i länken bredvid.

Arbetspass

Du ska nu skriva en egen limerick. Tycker du det är svårt att hitta ord som rimmar på engelska? Du hittar rimhjälp i länken bredvid.

Ni kan rimma om varandra, er skola, era föräldrar eller vad annat ni kommer på! Se till att ni förstår alla ord ni använder i era limerickar! Översätt dem med hjälp av länken bredvid.

Avslut

Låt alla i klassen läsa upp sina limerickar. Ha roligt tillsammans!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25