Engelska åk 4-6

Los Angeles vs New York

Start

Titta på klippet LA vs New York i länken bredvid.

Vilka är de vanligaste åsikterna barnen har om
varandras städer. Skriv och illustrera!

Arbetspass

Hitta städerna på den interaktiva kartan. Diskutera hur ni tror att städerna skiljer sig åt.

Titta på filmen om Los Angeles. Vad skulle du helst vilja göra om du åkte till Los Angeles? Skriv på engelska.

Titta på filmen om New York. Vad skulle du helst göra om du åkte till New York? Skriv på engelska.

Avslut

Läs vykortet och gör de interaktiva övningarna. Avsluta med att skriva ett vykort från den av städerna du helst skulle vilja åka till! Rita en bild av ditt favoritresemål på vykortet!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25