Samhällskunskap åk 4-6

Mänskliga rättigheter

Start

Ta del av de mänskliga rättigheterna genom att klicka på knappen här bredvid. Skriv ner det du tycker är viktigt i ditt häfte.

Titta på filmen om vad mänskliga rättigheter är. Hur vill ni i klassen beskriva vad som menas med mänskliga rättigheter? Ta en kort diskussion i helklass.

Arbetspass

Rita en tankekarta med det verktyg som du finner genom att klicka på knappen här bredvid. Ta upp minst fem av de mänskliga rättigheterna och hur man kan beskriva vad mänskliga rättigheter är utifrån den diskussion ni hade i helklass.

Avslut

Titta på filmen som tipsar om olika sätt att känna sig säkrare när man talar inför andra. Prata i fem minuter om mänskliga rättigheter inför klassen med stöd i den tankekarta som du har gjort.

Vad har du lärt dig under arbetet med mänskliga rättigheter? Svara i ditt häfte.

Extra

Skriv ner minst tre exempel i vardagen där du har använt dina mänskliga fri- och rättigheter i ditt häfte.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25