Teknik åk 7-9

Materiallära

Start

Titta på filmklippet som diskuterar varför det är viktigt att vara medveten om vilka material man väljer.

Arbetspass

Utgå från Prezipresentationen om materiallära. För varje post ska du ta reda på vad begreppen innebär. Skriv ner begreppen och lär dig dem, glöm inte att ange källa för din information.
Ingen stress, arbeta lugnt och metodiskt.

Avslut

Fördjupa din kunskap om något av materialen som nämns i Prezipresentationen. Resonera runt för- och nackdelar med materialet. Ta med egna reflektioner om materialet.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25