Aktuellt just nu, Biologi åk 4-6

Miljö och återvinning

Start

Se filmen om hållbar konsumtion. Klicka på länken till höger.

Arbetspass

Gå igenom de olika stegen i avsnittet ”Att förebygga avfall och återanvända”
Lös alla uppgifterna i avsnittet – från rubrikerna start till fakta. Börja med att titta och utforska avfallstrappan i länken till höger. Rita upp din egen avfallstrappa i ditt anteckningsblock och förklara de olika trappstegen med egna ord. Förklara även själva innebörden med avfallstrappan.

Fortsätt med att lösa alla uppgifterna i avsnittet ”Utforska materialåtervinning”.

Avsluta med att lösa alla uppgifterna i avsnittet ”Utforska farligt avfall”

Avslut

Gör quizet i länken till höger.

Vad händer när du har pantat en flaska eller burk? Klicka på länken till höger och ta en rundtur i pantanläggningen genom att klicka på alla symbolerna.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25