Teknik åk 7-9

Mobilen – en möjlighet eller en risk?

Start

Titta på filmen som handlar om livet i mobilen. Under tiden som du tittar på filmen ska du skriva ner dina tankar kring möjligheter och risker med att använda mobilen utifrån innehållet i filmen (58 min).

Arbeta i grupper om mellan 2-4 i vardera grupp och gruppen ska sedan starta en wiki som kommer handla om risker och möjligheter med att använda mobiltelefonen. Filmen som du hittar via länken här bredvid visar hur ni startar en wiki. Sätt ihop de tankar ni tog med er från filmen och skapa en gemensam artikel på wikin om möjligheter och risker med att använda mobilen.

Genom att klicka på den gröna knappen här bredvid kommer ni till PBWorks där ni gratis kan sätta upp er wiki.

Arbetspass

Mobilen har förändrat hur vi agerar privat och i det offentliga rummet. Se filmen som ni finner genom att klicka på den gröna knappen här bredvid tillsammans i era mindre grupper och skriv en kort text på er wiki (max en halv A4-sida datorskriven text) om hur ni, utifrån filmen, anser att vårt handlande har förändrats av mobilen och vad som är bra respektive mindre bra med dessa förändrade vanor och beteenden.

Avslut

Mobilen har tack vare appar som Periscope gjort att vi nu kan sända live oberoende av var vi är. Vilka möjligheter och risker finns med att sända live via en mobiltelefon och vad bör man tänka på när man sänder något live (till exempel med hänsyn till sin omgivning)? Skriv ner era tankar på en egen sida på er wiki. Om ni vill får ni gärna prova på en live sändning i gruppen genom Periscope som ni finner genom att klicka på knappen här bredvid, men det är inte obligatoriskt.

Extra

Om ni har tid över kan ni ta er an denna utmaning i era respektive grupper! Testa två Augmented reality appar för antingen Android eller för IOS och skriv tillsammans på wikin en kort reflektion kring vad ni tyckte om de två apparna ni testade, om vad ni ser för möjligheter med den här tekniken och dess framtid. Ni kan med fördel hämta inspiration från filmen där ett exempel på Augmented reality visas.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25