Samhällskunskap åk 1-3

Mötesdags!

Start

När du går i skolan kommer du att vara med på klassråd där du pratar om skolfrågor och regler. Klassrådsrepresentanten tar sedan med sig klassens frågor och tankar till elevrådet på skolan. Titta på filmklippet som handlar om varför det finns elevråd.

Fortsätt med att diskutera i klassen vilka möten och olika råd, till exempel miljöråd och matråd, som finns på er skola. Hur ofta hålls mötena?

Arbetspass

Vad kan hända på ett möte? Vilka regler måste man följa för att mötet ska bli bra? Titta på filmklippet och diskutera!

Kan man rösta om vad som helst? Titta på filmklippet och diskutera!

Vad händer om en bestämmer allt? Titta på filmklippet och diskutera!

Ta reda på vad dessa ord och begrepp betyder.
Ordförande
Protokoll
Justerare
Dagordning
Representant

I länken finns det en mall som man kan använda när man har klassråd.

Gör en egen klassrådsmall till din klass, använd ord och begrepp som du lärt dig. Visa mallen för dina klasskamrater.

Avslut

Det finns olika digitala hjälpmedel för att hålla ett möte. Titta i klippet om hur en årskurs ett använder ”todays meet”.

Vilka digitala hjälpmedel känner du till?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25