Matematik åk 7-9

Multiplikation med små och stora tal

Start

Huvudräkning använder du nästan varje dag. När du ska handla något på nätet, där priset anges i en annan valuta, så kan det vara bra om du snabbt kan räkna ut vad kostnaden blir i kronor.

Arbetspass

Vad blir 4 x 48 ?
Uppgiften kan verka nästan hopplös att räkna i huvudet men jämför t.ex med hur du kan få fram svaret när du multiplicerar 4 X 8. Om du halverar en faktor och samtidigt dubblar den andra faktorn så behåller du samma produkt. 4 x 8 = 2 x 16 = 1 x 32
4 x 48 = 2 x 96 = 1 x 192

En annan strategi är att dela upp en stor faktor i två termer och sedan multiplicera de båda termerna var för sig . Låter det konstigt ? Vi tar ett exempel. Multiplikationen 4 x 48 kan skrivas som 4 x ( 40 + 8 ) . Vi använder parenteser för att visa att 48 är uppdelad i två termer. Du delar upp uträkningen och beräknar först 4 x 40 = 160 och därefter 4 x 8 = 32. Addera sedan 160 och 32.

Du ska få öva multiplikation med stora tal i ett Quiz. Du får feedback på varje uppgift och tips på hur du kan lösa uppgiften.

Samma Quiz men i exam mode

Du har mycket hjälp av att utantill kunna multiplikationstabellen upp till 12. Om du tycker att det är svårt att komma ihåg tabellen så är det bra att känna till ett trix. Du behöver då ett rutat papper och en penna. Börja med att se och lyssna till en film.

Om du har tillgång till en skrivare och vill öva med papper och penna så finns det bra materiel här, klicka på länken!

Om du vill ha hjälp av en tabell så klicka på länken. Skriv ut den om du har tillgång till skrivare eller skriv av den i ditt räknehäfte.

Har du övat upp dina tabellkunskaper ? Utmana dig själv i något av multiplikationsspelen. Försök att lösa uppgifterna utan hjälp av miniräknare. Kom ihåg att hårt arbete lönar sig !

Övningarna är gjorda i Flash så de fungerar EJ på iPhone och iPad.

Hur mycket blir 0,25 x 48 eller 0,3 x 70 ? De här multiplikationerna kan upplevas krångliga och besvärlga att lösa. Men det finns några bra strategier och metoder som du ska få använda och öva.
Här kommer tre saker som är bra att känna till:
När du multiplicerar med 0,5 så leder de till att du behåller hälften
När du multiplicerar med 0,25 så innebär det att du halverar två gånger i följd
När du multiplicerar med 0,1 så är det samma som att dividera med 10
Klicka in på länken och öva i ett Quiz. Varje uppgift har en återkoppling som förklarar svaret.

Samma Quiz som förut men nu får du veta resultatet efter att du besvarat alla frågorna.

Avslut

Samtala med en kamrat om vilka olika metoder som du tycker är bra att använda när du ska multiplicera tal i ” gångertabellerna ” , små tal och stora tal. Visa gärna med hjälp av några exmpeluppgifter.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25