Svenska, Svenska som andraspråk åk 4-6

Muntlig presentation SvA

Start

Det finns olika saker att tänka på innan man gör en muntlig presentation. Titta på filmklippet för att få tips och råd om vad du ska tänka på. Läs sedan tipsen tillsammans och diskutera – vad man gör om man glömmer bort vad man ska säga eller om något oväntat inträffar?

Arbetspass

Välj ett ämne som du ska prata om. Kanske har du någon uppgift i NO/SO som ska framföras muntligt?
Gör en tankekarta och titta i mallen, använd den när du skapar din presentation.

Förbered din presentation, öva tillsammans med en kamrat eller spela in dig själv.

Avslut

Genomför din presentation och ta emot respons från publiken. Utvärdera med hjälp av frågorna i länken. Skicka utvärderingen till din lärare.

Extra

Ibland gör även proffsen fel, titta i länken och se vad som händer när nyhetsuppläsarna snubblar på orden eller får ett skrattanfall.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25