Musik åk 4-6

Musik och reklam

Start

”Ambitionen är att reklamen ska berätta en historia, trigga igång en känsla som gör att en produkt upplevs som något mer än en anonym produkt bland många andra. Det är ett arbete som inte stannar vid reklamfilmer utan följer med hela vägen ut i butik.” /Göteborgsposten 2015 06 18

Gå till länk och ta del av inslaget om reklamjinglar.

Vilka reklamjinglar kommer du själv ihåg, vilka brukar ”fastna i huvudet”?

Arbetspass

Lika väl som att väcka folks nyfikenhet på vissa produkter är många reklambolag noga med val av musik i sina reklamfilmer. Intresset för själva musiken har ökat. Gå till länkarna och titta/lyssna igenom de olika reklamavsnitten med tillhörande musik.

Vilket avsnitt “lockar” dig mest – både av det du ser och hör? Motivera!

Avslut

Gå till länk och ta reda på ordet Muzak´s dubbla betydelse.

Gå till länk och lyssna på typisk muzak. Har du själv hört något liknande? I så fall var?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25