Matematik åk 7-9

Negativa tal

Start

Negativa tal är de tal som finns till vänster om nollan på en tallinje. Du skriver ett minustecken framför ett negativt tal. Ju längre till vänster ett tal ligger på tallinjen, desto mindre är talet.
I filmklippet i länken bredvid får du en introduktion till negativa tal.

Arbetspass

När du adderar ett positivt tal rör du dig åt höger längs tallinjen, och när du subtraherar ett positivt tal rör du dig åt vänster längs tallinjen. Ett exempel på detta är -8 + 10 = 2
. Använd tallinjen i länken och börja vid det negativa talet -8 och gå sedan 10 steg åt höger. Du går 10 steg åt höger eftersom du adderar ett positivt tal. Du hamnar då vid det positiva talet 2.

Lär dig att använda negativa tal i beräkningar genom att titta på filmklippet i länken.

Nu är det dags att öva på egen hand. I länkarna får du prova att rangordna, beräkna och placera negativa tal i en viss ordning. Övningarna är självrättande.

Placera de negativa talen i ordning (övningen är i Flash).

Öva på att räkna med negativa tal i de interaktiva övningarna du finner via länkarna.

Avslut

Testa dig själv i länken med blandade uppgifter, fortsätt sedan med problemlösning.

Extra

Tid över eller vill öva mer? Skriv ut arbetsbladet med övningar och öva vidare.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25