Svenska åk 7-9

Novell- läsa

Start

Läs novellen att döda ett barn av Stig Dagerman. Diskutera:
Vad tycker du om novellen? Vad vill författaren säga? Hur är språket; lätt/tungt/svårt? Finns det några ord som du inte förstår?

Arbetspass

Läs novellen den svarta katten av Edgar Allen Poe.

Här kan du även lyssna på den svarta katten av Edgar Allen Poe

Nu ska du analysera novellen som du läst. Följ arbetsinstruktionerna i länken och svara på frågorna. Lämna in analysen till din lärare.

Avslut

Gå till biblioteket och låna en novell eller en novellsamling. Bestäm läsupplägg tillsammans med din lärare och hur du ska arbeta med en läslogg. Exempel på läslogg som passar till olika slags texter hittar du i länken bredvid.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25