Religion åk 7-9

Nya sätt att tro – nya religioner

Start

Religion-Tro-Livsåskådning. Ord som förknippas med någon form av övertygelse som kan var religiös, politisk eller ideologisk. Gå till länk och läs definitionen av ordet ”livsåskådning” !

Arbetspass

Världsbejakande-världsavvisande-världsanpassade.
Olika kategorier för nyreligiösa rörelser. Gå till länk och ta del av översiktsgenomgången kring nyreligiösa rörelser. Vilka kännetecken har de olika kategorierna?

Grupparbete :
Humanism , Marxism , Ekosofi , Existentialism , Hare Krishna, New Age .Exempel på olika livsåskådningar. Fördela dessa livsåskådningar så jämnt det går i klassen så att det bildas en grupp per livsåskådning. Gå till respektive länk och studera innehållet. Försök hitta svar på följande frågor: Vad är livets mening? Människans roll? Synen på Gud? Redovisa sedan detta i en öppen ”debatt” mellan de olika grupperna!

Fokusera på de tre sista rubrikerna.

Fokusera på underrubrikerna ”Livets mening ” och ”Definition på Gud”

Avslut

Gå till länk och ta del av ett antal påståenden om livsåskådning. Kryssa sedan för det du tror/inte tror på. Redovisa inför klassen!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25