Svenska åk 7-9

Nyord!

Start

Språket förändras och nya ord tillkommer, men vad är egentligen ett nyord? Följ länken, läs eller lyssna på texten om hur nyord kommer till.

Om du vill lyssna på texten – markera hela texten så kommer en högtalarsymbol upp. Klicka på denna och spela upp uppläsning av texten.

Så väljs nyorden ut! Lyssna på eller läs texten.

Arbetspass

Många nyord har ursprung i händelser som sker i samhället och i världen. En del ord bildar vi direkt i svenskan, andra kommer från andra språk. Nyordslistan ges ut varje år den 27 december. Titta i listan från 2018 som du hittar i länken. Vilka ord känner du igen?

Gör övningarna 1 – 3 som du hittar i länken. Använd nyordslistan som utgångspunkt för ditt resonemang.

Läs insändaren i länken om varför språk förändras och om det är bra eller dåligt. Skriv en egen insändare där du argumenterar för din åsikt i frågan!

Avslut

Gör uppgift ett och två som diskuterar ord som väckt reaktioner hos läsarna!

Extra

Läs mer om vad som styr språket. Vem äger egentligen språket och går det att äga?

Här kan du skicka in egna nyord: nyord@sprakochfolkminnen.se

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25