Matematik åk 7-9

Omkrets och area

Start

Titta på filmerna om begreppen omkrets och area. Reflektera!

Vad får du veta? Vad är skillnaden mellan area och omkrets?

Arbetspass

Undersök vad som händer med figurerna när du ändrar på längd och bredd. Laborera fritt och jämför.

Beräkna area och omkrets med hjälp av de självrättande övningarna i länkarna bredvid.

Fortsätt med blandade uppgifter- här kan du själv
ställa in svårighetsgrad

Fyll i de tomma rutorna som du hittar i länken fördjupning, jämför dina svar med en kamrat.

Avslut

Konstruera figurer på egen hand med hjälp av

länken. Formulera, med egna ord, vad begreppen

area och omkrets innebär.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25