Matematik åk 4-6

Öva division

Start

Titta på videon som går igenom sambandet mellan multiplikation och division.

Arbetspass

Öva tills du kan divisionstabell tre.

Öva tills du kan divisionstabell fyra.

Öva tills du kan divisionstabell fem.

Öva tills du kan divisionstabell sex.

Öva tills du kan divisionstabell sju.

Öva tills du kan divisionstabell åtta.

Öva tills du kan divisionstabell nio.

Öva divisionstabell 2 – 7 tills du kan dem. Blandade uppgifter.

Avslut

Arbeta två och två. Ni behöver 25 knappar, papperslappar, småstenar eller något annat ni kan flytta runt.
Prova att dela upp sakerna i lika stora grupper på olika sätt.
Skriv ned bråken ni kommer fram till på ett papper.
Rita också hur grupperna ser ut.

Fördjupning

Skriv en räknesaga där man använder division för att lösa problemet. Byt med en kompis och lös varandras räknesagor.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25