Engelska åk 7-9

Öva läsförståelse inför NP – Engelska

Start

Syftet med den här lektionen är att du ska få möjlighet att bekanta dig med hur uppgifterna kan se ut i det nationella provet i engelska samt förbättra dina lässtrategier.

Ta till dig tipsen i filmklippet om hur man hittar det viktigaste i en text.

Arbetspass

Välj några av läsförståelseuppgifterna. Arbeta med dem och ta sedan del av bedömningsanvisningarna. Reflektera över hur du hade kunnat få ännu bättre resultat.

Använd informationen i texten för att besvara frågorna. Svaren måste vara på engelska.

Välj vilket alternativ som ska in i luckan i texten.

Fyll i luckorna i texten.

Välj vilket nyhetsklipp som passar till påståendena. Varje bokstav kan användas flera gånger.

Avslut

Välj en artikel och plocka ut det viktigaste i den och återberätta för en klasskompis – på engelska.

Titta på en valfri video. Återberätta sedan det viktigaste för en klasskamrat – på engelska.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25