Hem – och konsumentkunskap åk 7-9

Pastasallad

Start

Receptet på pastasallad är för fyra personer. Men ni har i uppgift att laga samma recept för 2 personer. Hur skulle receptet på pastasallad se ut för 2 personer? Skriv ner det i ditt häfte.

Kontrollera vad ingredienserna till pastasallad för två personer kostar i din närbutik. Ta med dig siffrorna tillbaka till skolan och sätt er i grupper om 4 i vardera grupp. Gör en tabell med priserna för ingredienserna i era respektive närbutiker. Hur stor är prisskillnaden på respektive ingrediens i pastasallad och hur stor blir skillnaden i den totala kostnaden för alla ingredienser till pastasallad? Skriv ner resultatet i era respektive häften.

Ta del av tallriksmodellen på Livsmedelsverkets hemsida och jämför den med pastasallad. Är pastasallad en balanserad måltid enligt tallriksmodellen eller är det något som saknas? I så fall vad? Motivera svaret utifrån tallriksmodellen. Skriv ner svaret i ditt häfte.

Arbetspass

Läs wikipedias definition om vad pesto är. Hur skulle du med dina egna ord vilja förklara vad pesto är och vad den används till? Skriv svaret i ditt häfte.

Välj ännu en ingrediens i pastasalladen från receptet och sök information om den. Vilken typ av näring tillför ingrediensen du har valt?

Skapa en tankekarta med den information som du har hittat om din valda ingrediens och prata kort utifrån din tankekarta om din ingrediens inför klassen.

Gör din pastasallad i köket. Ni kan vara två och två eller tre och tre i köket.

Avslut

Besök tillsammans en butik i närheten av skolan och undersök de produkter som ni använt i samband med att ni gjort pastasallad. Vilka olika märkningar hittar ni på produkterna och vad står dem för? Om ni inte hittar några märkningar, vad kan detta i så fall bero på? Ta en diskussion i helklass om detta efter besöket i butiken nära skolan. Genom att klicka på knappen här bredvid kan du få koll på olika märkningar som finns i butikerna på livsmedel. Det är bra om du kollar dessa innan ni gör studiebesöket i butiken.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25