Svenska, Svenska som andraspråk åk 7-9

Personreportage

Start

I lektionspasset kommer du att läsa några reportage och titta på hur de är uppbyggda. Sedan kommer du att få förbereda en intervju och skapa ett eget reportage.

Läs reportaget i länken enskilt eller tillsammans.
Innan du/ni börjar läsa:
Titta på rubrik, bilder och bildtext. Vad tror du reportaget handlar om?

Efter du läst:
Varför tror du journalisten har valt att skriva om just detta ämne och dessa personer?
Vilka frågor tror du att journalisten har ställt när hen har intervjuat personerna?
Varför tror du man har valt den bilden?
Hur vet man att skribenten mött personerna som hen skriver om?

Arbetspass

Läs reportaget om Stina Wollter i länken. Svara sedan på frågorna och visa din lärare.

Nu ska du titta på olika exempel på hur man skriver ett reportage om en person.
I länkarna finns en muntlig beskrivning och en text med elevexempel.

Efter att du nu har tagit del av exemplen ska du skriva ett personporträtt, antingen av en vän eller i din familj. Utgå från intervjufrågorna i länken.

Avslut

Välj en lämplig bild till ditt reportage (glöm inte att först fråga om personen vill vara med på bild). Klistra in bilden i din text.

Berätta om era reportage i par eller i grupp.
Ge varandra feedback och ställ frågor.

Skicka in ditt reportage till din lärare.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25