Moderna språk, Tyska åk 7-9

Präpositionen 2

Start

Guck auf den kleinen Film
Easy German: Präpositionen: in, an, auf, hinter, über, unter… (6,05 min)

Arbetspass

Mach die Lückentextübungen.

Hier kommt noch eine Menge nützliche Übungen.

Präpositionen mit dem Akkusativ oder mit dem Dativ (Wechselpräpositionen).

Avslut

Test: Präpositionen mit dem Akkusativ oder dem Dativ.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25