Matematik åk 7-9

Prioriteringsreglerna

Start

Ibland finns det flera räknesätt i samma beräkning. Då måste man veta i vilken ordning man ska räkna. Prioriteringsreglerna styr i vilken ordning man ska räkna. Ordet prioritera betyder att ”göra först”. I länkarna bredvid får du reda på hur prioritetsordningen fungerar. Du får också i uppgift att göra ett eget exempel.

Hur ser ditt eget exempel ut? Visa en kamrat.

Arbetspass

Öppna länken bredvid och arbeta med de olika övningarna.

Repetera reglerna och testa om du har förstått!

Fortsätt med blandade uppgifter, be om hjälp om du behöver.

Avslut

Välj två av uppgifterna från bilden i länken. Redogör skriftligt hur du utför din beräkning.
Tänk på att använda ett matematiskt språk. Lämna in till din lärare.

Denna länk är på engelska. Scrolla längs sidan och kontrollera att du klarar övningarna längst ner!
Räkneoperationer/order of operations,

Extra

Spela med en kamrat!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25