Matematik åk 7-9

Problemlösning

Start

Ett matematiskt problem – vad är det?

Man skiljer på matematiska klurigheter (problem) och uppgifter som man gör automatiskt (på rutin). Vid problem behöver man undersöka och pröva olika metoder för att finna en lösning. Rutinuppgifter är utmaningar som man vet hur de ska lösas men kan vara både svåra och lätta.

Vad menar man med god problemlösningsförmåga? Ta del av filmklippet och diskutera! Ge också exempel på hur en rutinuppgift inom matematiken kan se ut.

Arbetspass

Hur kan man öva upp sin problemlösningsförmåga?
Det finns olika strategier för problemlösning och du ska få ta del av några via länkarna bredvid.

Nu ska du få prova att lösa olika matematiska problem. Använd dig av strategierna som du lärt dig.

I länken hittar du ”månadens problem”. Du ska välja problemet som hör till din födelsemånad och försöka lösa det. Redovisa lösningen skriftligt och lämna in till din lärare. Gör sedan likadant med denna månads problem.

Avslut

Titta i flödesschemat som finns i länken. Hur väl stämmer det överens med ditt sätt att lösa problem?

Titta in i problemlösningsbanken och arbeta en stund med valfria uppgifter. Välj sedan ett problem som du redovisar för en kamrat eller för hela klassen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25