Teknik åk 7-9

Programmering

Start

Ta del av texten som handlar om vad Scratch är.

Ta del av texten om hur man planerar ett projekt i Scratch.

Ta del av filmen som handlar om hur man tar fram berättelser och spel i Scratch.

Arbetspass

Läraren delar in er i grupper om mellan 2-4 i vardera grupp. Sätt er i era respektive grupper och ta fram en idé till ett projekt som ni kan genomföra i Scratch.

När ni har tagit fram er idé och fått den godkänd av läraren ska ni ta fram en projektplan för den idé ni kommit fram till. Projektplanen ska godkännas av läraren innan ni börjar jobba i Scratch.

Ta fram ert projekt i Scratch och visa det för läraren. Ni kommer få feedback av läraren vid detta tillfälle. Därefter kommer ni få ytterligare chans att göra eventuella förbättringar utifrån lärarens feedback i ert Scratch projekt.

Avslut

Gör en muntlig presentation där ni presenterar ert projekt inför klassen. Var noga med att koppla ihop den muntliga redovisningen med det ni har tagit fram genom att visa i Scratch hur ni har tänkt.

Byt Scratch projekt mellan grupperna och ge varandra respons. Utgå ifrån vad var bra i projektet, och vad hade kunnat göras bättre? Skriv ned er feedback och get ett exemplar till er lärare, och ett till den grupp som ni har gett feedback till.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25