Biologi, Värdegrundsarbete åk 7-9

Psykisk ohälsa

Start

Diskutera begreppet ”psykisk ohälsa” med en eller två klasskamrater . Vad förknippar du begreppet med?

Läs texten som beskriver vad psykisk ohälsa är

Arbetspass

Arbeta med en kamrat. Ni följer en länk vardera. Summera vad de olika webbplatserna rekommenderar för att åtgärda psykisk ohälsa.

Jämför era iakttagelser. Får man samma råd från båda webbplatserna?

Avslut

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och har fördubblats sedan 1980-talet. Men varför mår unga sämre idag? Lyssna på avsnittet där just detta diskuteras (24.13 min).

Diskutera samma frågor som i programmet när ni har lyssnat färdigt.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25