Aktuellt just nu, Samhällskunskap åk 7-9

Public service – i allmänhetens tjänst

Start

Riksdagen har beslutat att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en allmän public service-avgift. Avgiften kommer dras direkt på skatten för alla över 18 år som når upp till en viss inkomst. Läs nyheten till höger.

Arbetspass

Historik om avgiften. Läs texten på genom att klicka på länken till höger. Gör sedan en tankekarta där du skissar upp hur avgiften har förändrats och utvecklats genom åren.

Titta på filmen (24.08 min) till höger där SO-läraren Björn Andersson om massmedia och dagstidningar ur olika perspektiv.

Avslut

Fundera kring hur du tar del av nyheter. Vilka plattformar och medier väljer du när du ska konsumera nyheter. Vilken kategori av nyheter intresserar dig mest? Nyheter lokalt, inrikes eller utrikes? Skriv ner din egen berättelse. Inlämningsuppgift!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25