Biologi åk 4-6

Gnagare

Start

Läs texten om gnagare du hittar via länken.

Arbetspass

De gnagare som vi människor oftast träffar på i Sverige är råttor och möss. läs texten och anteckna viktig fakta. Berätta sedan för en kompis utifrån dina anteckningar om hur råttor och möss lever och vad man kan göra för att hålla dem borta från människan.

Klicka på länken till höger och lär dig ytterligare fakta om råttan.

Följ länken. Välj en gnagare och forska om denna. Du ska ta reda på:
1. Naturligt habitat.
2. Diet.
3. Beskriva hur djuret ser ut.
4.Var gnagaren lever naturligt.
5. Vilken tid på dygnet och året djuret är aktivt.

Gör en liten plansch där du presenterar din gnagare.

Avslut

Se filmen (20 min) om människans komplicerade förhållande till råttor. Klicka på länken till höger.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25