Svenska åk 4-6

Redovisa fakta

Start

Ta del av bildpresentationen som visar hur en faktatext är uppbyggd. Se till att du förstår de olika momenten.

Läs tillsammans några av faktatexterna i länken bredvid. Tycker du att faktatexterna är lätta eller svåra att läsa? Motivera!

Arbetspass

Nu ska du börja skriva på en faktatext. Du väljer själv eller tillsammans med din lärare vilket ämne du ska skriva om. I länkarna bredvid finns olika tips för att hjälpa dig framåt i skrivandet. Börja med att ta del av filmklippet som visar hur du bygger upp en faktatext.

Tankekarta eller mindmap är ett sätt att anteckna med ord och bild. Ta del av filmklippet som visar hur du skapar en användbar tankekarta. Det är viktigt att du själv förstår vad som hör ihop i din tankekarta. Tankekartan kan du ha hjälp av inom många andra områden, tex när du ska läsa på något ämne eller ha som stöd vid en muntlig redovisning.

I länken bredvid kan du göra din mindmap eller skriva stödord som grund för din faktatext.

Avslut

Skriv klart din faktatext utifrån dina stödord. Låt en kamrat läsa igenom din text och gör sedan eventuella förbättringar. Redovisa din faktatext på det sätt som ni bestämt i klassen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25