Svenska, Svenska som andraspråk åk 7-9

Referat SvA

Start

Referat är en kort text som sammanfattar det viktigaste i en faktatext. Ett referat kan också återberätta en händelse, t.ex. ett idrottsevenemang. Börja med att titta på filmklippet som visar hur ett referat är upplagt.

Det finns olika knep för att få till ett bra referat. T.ex. bör du identifiera vad som är viktigt innan du börjar korta ned i texten. I filmklippet får du tips om en struktur som är bra att följa när du ska skriva ditt referat.

Innan du börjar skriva ditt eget referat behöver du känna till vissa ord och begrepp – titta i länken.

Arbetspass

Ett referat ska alltid vara kortare än ursprungstexten.
I länkarna kan du jämföra hur en originaltext kan se ut jämfört med ett referat. Läs texterna tillsammans med en kamrat eller tyst för dig själv. Vilka är de största skillnaderna?

Nu ska du skriva ett eget referat. Tillsammans med din lärare väljer du vad du ska referera. Det kan vara en artikel, en bok eller en händelse. I länkarna får du skrivtips – från början till slut.

När du återger något i ditt referat ska du använda dig av så kallade referatmarkörer. Exempel på referatmarkörer är: påstår, anser, hävdar, enligt, förklarar… I checklistan i länken hittar du flera exempel på ord och referatmarkörer som du kan använda!

För att få flyt i texten är det bra att du använder sambandsord. Titta i länken.

Glöm inte att göra källhänvisningar, behöver du hjälp på vägen kan du titta i länken.

Avslut

Sitt i grupper eller i par och läs varandras referat. Ge respons enligt responsmallen i länken.

Bearbeta ditt referat enligt responsen som du fått. Lämna in!

Extra

Referat kan även vara muntliga, lyssna och ta del av historiska ögonblick i radiolänkarna bredvid!
Vad krävs av någon som refererar i radio?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25