Aktuellt just nu åk 7-9

Reflexen räddar liv

Start

Klicka på länken till höger och läs nyhetsartikeln om Transportstyrelsens rapport.

Arbetspass

Läs texten till höger. Skriv ner svaren på följande frågor i din anteckningsbok: Var sker de flesta olyckorna med gående trafikanter? Var på kroppen är det bäst att bära reflexen och varför? Vad säger lagen om mopedister och cyklister?

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har gjort en checklista om reflexer för gående. Klicka till höger och lär dig den.

Avslut

Om du har mörka kläder upptäcker en bil med halvljus dig på 20-30 meters avstånd och om du har ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du bär reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd, enligt NTF. Gå ut på skolgården eller en fotbollsplan. Dela in klassen i fyra grupper. Mät upp de olika avstånden för att se hur långt det är i verkligheten mellan de olika avstånden.

Extra

Går det att fixa gratis reflexband eller reflexbrickor till hela klassen? Prova att ringa till NTF och försäkringsbolag och fråga.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25