Svenska som andraspråk åk 7-9

Reklam

Start

Börja med att fråga varandra ”Vilket märke tänker du på om jag säger; Schampo? Parfym? Skor? Jeans? Läsk?”
Diskutera varför svaren blir som de blir!

Titta på några reklamfilmer tillsammans. Vilka tycker ni är bra? Varför?

Arbetspass

Bläddra igenom olika tidningar från första till sista sidan. 
Vilka annonser lägger du märke till? 
Varför är det så? Diskutera med en kamrat.

Läs och ta del av artikeln som handlar om en analys av ett känt läskmärke.

Välj nu en reklambild från en tidning eller på nätet. Analysera bilden och ta hjälp av grundfrågorna i länken. Skicka din analys till din lärare.

Avslut

Redogör muntligt för din reklamanalys. Förbered presentationen noga så att dina åsikter når fram.

Extra

Gör en egen reklambild med tillhörande text. Välj ett område som du brinner för och tycker är viktigt.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25