Religion åk 7-9

Religion eller sekt?

Start

Vad är en sekt? För ca 2000 år sedan uppstod en ny religiös rörelse som då kom att ses som en sekt: kristendomen. Gå till länk och läs artikeln om sekter, om vad begreppet innebär och om vad som kännetecknar en sekt. Arbeta därefter med de tillhörande uppgifterna och frågorna!

Arbetspass

Gå till länk och ta del av snabbgenomgången om Scientologin och Livets ord!

Scientologin är registrerad som en etablerad religion men så är det inte i andra länder. Gå till länk och ta del av Scientologernas egen hemsida. Klicka på den första videon med rubriken ”Vad är Scientologi?” och titta på den. Gå därefter vidare i videolistan och rubriken ”Trossatser och religiösa bruk”. Välj härifrån videon som heter ”Scientologins grundprinciper” och titta på de två efterföljande videorna (automatisk övergång)!

Föreningen Rädda Individen (FRI) startade 1984 som en stödförening(stiftelse) för människor som förlorat vänner eller anhöriga till vad de kallar en destruktiv rörelse. De har också gett stöd till avhoppare från sådana rörelser. Gå till länk och läs om deras syn på begreppet sekt. Vilka rörelser räknar FRI som destruktiva?

Svenska dagbladet listade i november 2013 ett antal sekter med mycket dramatisk historik. Gå till länk och ta del av denna lista ( med bilagda videoinslag till vissa). Undersök om dessa sekter uppfyllde kriterierna för en sekt enlig den första länken i detta lektionspass!

Avslut

Ockulta rörelser kan också förknippas med sekterism. I ett ganska gammalt debattprogram (1992) uppstod en ganska livlig diskussion om satanism , black metalmusik. Ta del av denna och diskutera hur det är idag!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25