Religion åk 7-9

Religion och vetenskap – Religionskritik genom tiderna

Start

På 1600-talet började vetenskapsmän och filosofer fördjupa sig mer och mer existentiella frågor. Det förelåg inte några motsättningar mellan religion och vetenskap vid denna tid. Värre blev på 1800-talet med biologen Charles Darwin och hans evolutionsteori om hur allt har blivit till. Debatten , och kritiken ,mot Bibelns skapelseberättelse tog fart och lever kvar än idag.
Gå till länk och läs den inledande delen av artikeln om Charles Darwin!

Gå till länk 1 och länk 2. Ta del av en debatt i Svenska Dagbladet från 2012 om två olika synsätt på förhållandet mellan vetenskap och tro. Diskutera sedan i klassen! Vad tycker ni ?

Arbetspass

Gå till länk och se programmet ”Bibeln vs Darwin”

Gå till länk och läs artikeln som fortsätter att upp olika synsätt på det här med religion och vetenskap. Arbeta därefter med frågorna som är kopplade till artikeln!

Avslut

Även inom vetenskapen finns det olika uppfattningar i olika frågor. Gå till länk och läs artikeln som bl.a. tar upp 3 olika teorier om livets uppkomst. Arbeta därefter med frågorna i slutet på artikeln!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25