Svenska åk 1-3

Repliker

Start

En replik börjar ofta med ett talstreck (-). Det betyder att det är någon som säger någonting just nu.
Varje ny replik måste ha ett nytt talstreck. Titta och lyssna på bildspelet för att lära dig hur talstreck används.

Arbetspass

Nu ska du få prova på att skriva talstreck. Öppna länken och arbeta med övningarna i arbetsbladet.

I nästa övning får du träna dig på att skriva repliker utifrån pratbubblor. Blir du klar så kan du fortsätta att göra egna pratbubblor.

Testa dig själv – vad kommer du ihåg om talstreck? Ta hjälp av ”hjälpknappen” i länken om du behöver.

Avslut

I länken ser du exempel på hur andra elever har skrivit berättelser med talstreck. Läs igenom berättelserna och gör sedan en egen kort text med repliker.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25