Religion åk 7-9

Riter

Start

Riter/ritualer används både i religiösa och icke-religiösa sammanhang. Individuellt eller i grupp. I vardagen och vid högtider. Gå till länk och få en snabb förklaring på begreppet och olika användningsområden!

Arbetspass

Bokreligionernas ritualer. Gå till länk och följ genomgången kring religiösa ritualer och levnadsregler inom de tre bokreligionerna judendom, kristendom och islam. Jämför både skillnader och likheter!

Riter förekommer som sagt även i andra sammanhang. Gå till länk och läs om voodoorörelsens rituella bad ! (Voodoo är ett samlingsnamn för en lös grupp animistiska religioner med inslag av förfaders- och andedyrkan)

Gå till länk och läs informationen om Wicca!

Gå till länk 1 och läs om hur Wicca-anhängare själv förklarar sina ritualer!

Gå till länk 2 och läs hur en pastor från samfundet ”Jesus Messiah Fellowship” förklarar Wiccas ritualer! Finns det någonting som stämmer överens med innehållet i länk 1 ?

Avslut

Så här står det på Svenska frimurarordens egen hemsida:
”Svenska Frimurare Orden är i dag en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.
 Den kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Frimureriet påtvingar inte medlemmen någon viss kristen trosuppfattning. En frimurare avkrävs inget löfte som sätter honom i konflikt med Gud och den egna tron.”
Gå till länk och läs en förkortad artikel om hur en avhoppare beskriver deras riter, hur de själv beskriver riter och deras syn på kvinnors medverkan!

Fördjupning

Gå till länk och läs igenom artikeln om ritualerna inom kristendomen. Arbeta därefter med tillhörande uppgifter!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25