Svenska åk 1-3

Roligt att läsa!

Start

Välj en bilderbok för högläsning eller sök i länken ”En läsande klass” för en lämplig text att läsa. Börja med att visa bokens framsida och låt barnen gissa vad de tror att boken kommer att handla om.

Presentera vem som är författare till boken och betona att det till varje bok finns en författare som vill dela med sig av sin text. Stanna upp i texten, då och då, och gör kopplingar till dina egna erfarenheter eller till andra böcker som ni har läst i klassen.

Arbetspass

Diskutera i gruppen:
– Varför är det viktigt att kunna läsa?

– Var finns det texter att läsa?

– Hur skulle världen se ut utan texter?

Tänk på att läsa innebär mycket mer än att avkoda en text. Det är lika viktigt att förstå texten. Det är därför viktigt att barnen redan från början lär sig fråga ifall de stöter på svåra ord eller meningar.

Det är även bra att känna till att man bör läsa om en text och försöka förstå den ytterligare en gång.

Skapa ett lästräd tillsammans i klassen. Varje bok ni läser tillsammans i klassen får ett löv och efterhand som barnen läser mer självständigt kan de läsa och skriva sina egna löv att fästa på trädets grenar.

Avslut

Öppna länken till höger och diskutera i grupp de olika frågorna!
Sätt upp tips och råd på klassrumsväggen tillsammans med lästrädet.

Extra

Fortsätt med läsningen! Välj en bok från biblioteket eller någon du hittar via länken till höger.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25