Samhällskunskap åk 7-9

Romernas nationaldag

Start

Klicka på länken till höger och läs om hur romernas nationaldag uppmärksammas världen över den 8 april.

Arbetspass

Läs om romernas härkomst och historia. Klicka på länken till höger

Läs och jobba med texten till höger. Svara sedan skriftligt på frågorna undertill i frågeformuläret.

Hur har romani kommit in i svenska språket? Klicka på länken till höger och kolla in orden. Hur många ord har du hört och använt tidigare? För ett muntligt samtal med en klasskamrat om vad som helst där du använder orden.

Avslut

Den rasism som riktas mot romer kallas för antiziganism. Läs om antiziganismen förr och nu.

Extra

Grupparbete! Sverige har fem officiella minoritetsfolk: romer, samer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Skapa fem arbetsgrupper i klassen. Varje grupp letar fram och sammanställer fakta från olika internetkällor om en av de fem officiella minoritetsgrupperna. Varje grupp håller sedan fem minuter långa presentationer inför klassen.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25