Samhällskunskap åk 7-9

Samernas nationaldag

Start

Läs texten om den samiska nationaldagen. Lär dig varför dagen är just den 6 februari och vad flaggan symboliserar.

Studera kartan över Sapmi. I vilka länder finns Sapmi?

Arbetspass

Brainstorma i små grupper om vad ni vet om samer. Gör en gemensam lista i gruppen. Jämför sedan er lista med en eller flera andra grupper.
Har ni samma uppfattning om samer?
Vad är sant eller inte sant?

Titta på föreläsningen om synen på det samiska (39 min). Jämför vad ni får reda på om samerna med era anteckningar från gruppdiskussionerna.

Ta del av några av intervjuerna. De intervjuade är i mycket olika åldrar. Skiljer det mycket mellan personerna kring hur de svarar på frågan ”Vad är en same?”. Diskutera sedan dina iakttagelser med en klasskamrat eller i helklass.

Avslut

Välj en artikel under rubriken ”Aktuellt”. Läs den och reflektera över om du hittar några tecken på att samerna fortfarande särbehandlas.

Välj en artikel om samer från någon av de vanligare svenska medierna. Får man på något sätt en annan uppfattning än i artikeln från sapmi.se?

Gör quizen och testa dina kunskaper om Sapmi och samerna.

Bonus!

Ta del av videoklippet som diskuterar den hyllade filmen ”Sameblod”. Stämmer ditt intryck av filmen med det du har tagit del av i den här lektionen?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25