Matematik åk 7-9

Sannolikhet

Start

Sannolikhet handlar om hur troligt det är att en händelse verkligen sker. Sannolikhet uttrycks som ett tal mellan 0 till 1, ofta i procent eller i bråkform. Sannolikheten är 0 eller 0 % om det är helt omöjligt att en händelse kommer att ske och om något säkert inträffar är sannolikheten 1 eller 100 %. Titta på genomgångarna i länkarna för att få veta mer!

Arbetspass

Gör övningarna i länkarna bredvid för att få en djupare förståelse av begreppet sannolikhet. Det engelska ordet för sannolikhet är probability och förkortas P.

Läs och gör testet!

Gör övningarna!

Avslut

Läs påståendena i länkarna. Ta ställning till om påståendet stämmer. Motivera ditt svar och använd matematiska termer när du redovisar.

Extra

Om du får tid över – arbeta med övningarna i länkarna!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25