Musik åk 4-6

Skapa digitalt

Start

Att mixa musik betyder att man på elektronisk väg kombinerar och justerar musik från olika källor. Mjukvaruprogrammet ”Dot mixer” innehåller samplade ljud från olika genrer. Gå till länk och klicka och dra någon/några av cirklarna till ”arbetsytan”. Hörlurar rekommenderas!
Låt fantasin flöda. Klicka mer än en gång på samma cirkel. Observera att det finns cirkelvariationer i andra färger!

Arbetspass

Fantisera ihop egna kompositioner.
Gå först till länk och gå igenom demonstrationen tillsammans.

Gå till länk, ladda ner gratisprogrammet och experimentera fram egna kompfigurer!

Avslut

Gå till länk och välj ”Percussion”-instrument i instrumentrutan. Sätt BPM-värdet (precis vid den gula”play”-knappen till vänster) på 80.

Skapa en rytmkombination med minst 4 olika instrument i de 16 första fälten ( = 4 takter).

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25