Svenska åk 1-3

Skapa en karaktär 1

Start

Du har kanske hört talas om ordet karaktär? I böcker och filmer har personerna olika karaktärer och egenskaper. Innan du börjar skapa en egen karaktär så kan du få inspiration och läsa mer om just karaktärer i länken bredvid.

Arbetspass

Nu ska du skapa en egen karaktär. Tänk på att personen följer med genom hela din berättelse och det är viktigt att du ”känner” din person!

Vad är det som gör hen speciell?

Vilka bra och dåliga sidor har personen?

I länken hittar du en mall som hjälper dig att forma din huvudperson. Klicka på länken och börja fantisera!

Nu ska du låta din karaktär få vara med om olika saker. Välj två av händelserna i länken bredvid och skriv hur just din karaktär skulle tänka och göra i de olika situationerna.

Avslut

Skriv rent den text som du blev mest nöjd med. Läs upp texten för någon annan, i grupp eller enskilt.

Extra

Rita en bild av din karaktär. Visa de utmärkande dragen i hens karaktär.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25