Svenska som andraspråk åk 7-9

Skriva novell SvA

Start

En novell är en kort skönlitterär berättelse som ofta kretsar kring en enda handling.
Titta på filmklippen du hittar via länkarna för att se hur en novell är uppbyggd.

Om ni inte redan har läst noveller så börja med att lyssna på en tillsammans. Välj en novell i länkarna!

Arbetspass

Nu ska du skriva en egen novell. Men hur skriver hur ska du börja och hur får du till ett bra slut?
I länkarna hittar du hjälp i form av skrivmallar och idétips och även en muntlig instruktion. Använd tipsen när du börjar skriva din novell.

Avslut

Gå igenom checklistan för att kontrollera att din novell följer rätt struktur. Behöver du ändra någonstans? Be en kamrat läsa igenom novellen innan du skickar in den till din lärare.

Recensera din egen novell, vad blev bra? Om du skulle byta rubrik – vad skulle den i så fall bli?
Vill du skicka in den för publicering? Då kan du använda länken bredvid.

Extra

I länkarna finns listor med exempel på noveller som du kan hitta på biblioteket. Läs någon av novellerna!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25