Svenska, Svenska som andraspråk åk 4-6

Skriva saga SvA

Start

Börja med att titta på filmklippet som handlar om hur man skriver en saga.

Fortsätt med att titta i bildspelet tillsammans. Vilka detaljer ska finnas med i en saga tycker du?

Arbetspass

Testa sagomaskinen i länken bredvid. Den kokar ihop en saga genom att du stoppar in egna ord i den! Prova flera gånger och se vilken skillnad det blir om du ändrar på något ord.

Lyssna på en saga för att få inspiration. Välj bland sagorna i länken (de är olika långa).

Du ska nu skriva en egen saga. I länken hittar du två mallar med stöd och hjälp för att du ska få struktur på din saga. Använd även tipsen som du fått i tidigare länkar.

När du är klar med din saga kan du göra frågesporten/quiz om sagoord. Du kan välja att få frågorna upplästa eller läsa själv.

Avslut

Nu ska du få ge respons på en kamrats saga. Läs varandras sagor i par eller i grupp. Skriv sedan respons på en av dina kamraters sagor. Skriv ut och använd responsmallen som du hittar i länken. Lämna in responsen till din lärare.

Extra

Lyssna på flera sagor och berättelser i länken som heter berättarskatten!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25