Slöjd åk 7-9

Smida en väggkrok

Start

Hur smider man en egen väggkrok där man till exempel kan hänga en jacka? Detta visas i filmen som är 6 min 30 s lång.

Läs artikeln om stål på Wikipedia för att få en känsla för vad materialet är för något och vad det kan användas till.

Arbetspass

Använd Google och den artikel du läst för att göra en kort muntlig redovisning på fem minuter om materialet stål och vad det kan användas till.

Gör en egen väggkrok i slöjden. Tänk på säkerheten när du arbetar i slöjdsalen.

Avslut

Avsluta med att utvärdera ditt föremål (väggkroken). Vad blev bra och vad kunde blivit ännu bättre? Skriv ner utvärderingen i ditt häfte.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25