Svenska åk 7-9

SMS- ords nyanser och värdeladdning

Start

Skriv ut tabellpapper från länken bredvid. Gör även eventuellt en tabell på tavlan enligt bilden i länken. Låt eleverna komma med förslag på ord med hög och låg stilnivå. Fyll på med enkla ord i mittenspalten. Laborera med egna uttryck och upptäck hur ord kan hjälpa eller stjälpa budskapet! Vilka signaler sänder orden beroende på stilnivå?

Arbetspass

Använd ditt tabellblad. Skriv följande ord under rubriken neutral:

hej, bokat, restaurang, ringa, telefonen, trasig, barn, sjuka ,avboka

Skriv in orden i länken bredvid och hitta nya ord/synonymer/ med hög och låg stilnivå. Skriv in de nya orden i tabellen.

Läs texten (ett sms-meddelande till restaurangen)

HEJ!
Jag har BOKAT bord på er RESTAURANG ikväll. Jag har försökt RINGA men TELEFONEN verkar vara TRASIG. Mina BARN har blivit SJUKA så jag måste AVBOKA.


Byt ut orden som har versaler (stora bokstäver) och ersätt dem med dina ”plus” och ”minusord” från övningen innan.

Avslut

Läs texterna högt för varandra. Jämför texterna. Vilket sms skulle du som restaurangägare vilja få? Vad säger texterna om personen bakom meddelandet?

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25