Svenska, Svenska som andraspråk åk 4-6

Sociala medier SvA

Start

Sociala medier används till stor del för att visa foton på vad man gör och platser man besöker.
Lyssna och titta på filmklippet och fundera kring hur du påverkas av sociala medier. Det finns även vuxna och unga som väljer att inte ha till exempel Instagram eller Facebook. Diskutera för- och nackdelar i klassen!

Arbetspass

Välj två kända personer på Instagram och fundera på vilka personerna är, vad de gillar att göra, var de bor, jobbar och tillbringar sin fritid och så vidare. Skriv en kort analys av de båda personernas konton – kommentera innehåll, följare med mera. Kommer du inte på några personer så använd länken i persongalleriet. Presentera din analys för en kamrat, i grupp eller två och två. Skicka sedan in din analys till din lärare.

Titta vidare på filmklippen om varför vi jämför oss med andra och varför det är viktigt ”att vara någon” i sociala medier.

Avslut

Nu har du tittat på olika situationer som kan förekomma på sociala medier, fundera och skriv svar på frågorna i länken. Skicka ditt svar till din lärare.

Extra

Det finns flera olika tips på nätet om Instagram och ”hur man lyckas”. Läs Instagramskolan i länken och fundera – vad är det för råd som ges? Är det bra eller dåligt? Motivera!

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25