Historia åk 4-6

Stormaktstiden del 1

Start

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa.
Gå till länk och läs artikeln om vilka orsaker som låg bakom Sveriges deltagande i kriget. Arbeta med de tillhörande frågorna i slutet av artikeln

Arbetspass

Titta på genomgången om stormaktstiden (8 min).

Gå till länk och läs om hur vilka förändringar som skedde i Sverige när det gällde politik, kommunikationer, teknisk utveckling m.m. Arbeta därefter med de tillhörande uppgifterna.

Avslut

Drottning Kristina i polisförhör?
Gå till länk och se ett avsnitt från UR-serien ”Historiepolisen”(ca 10 min.).
Gå därefter till nästa länk och arbeta med uppgifter knutna till programmet.

Fördjupning

Vad åt man i Sverige på 1600-talet? Hur klädde man sig?Hur skötte man sin hygien?
Gå till länk och se ett avsnitt från TV-serien ”Historieätarna” ( ca 58 min.). Gör en sammanställning av de olika maträtterna som nämns och försök svara på de andra frågorna.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25