Teknik åk 7-9

Styr- och reglerteknik

Start

Titta på filmen som går igenom grunderna inom styr- och reglerteknik så att du förstår skillnaden mellan styrteknik och reglerteknik.

En kompis som inte har läst teknik ber dig komma och muntligt förklara skillnaden mellan styrteknik och reglerteknik. Spela in en kortare förklaring om max 2-3 minuter där du förklarar skillnaden mellan styr- och reglerteknik. Skicka inspelningen till din lärare.

Arbetspass

Smarta hem är ett exempel på hur teknikområdet styr- och reglerteknik kan användas i vardagen. Ta del av artikeln från Hallandsposten.

Skriv sedan en kort text där du resonerar kring frågan: Hur fungerar smarta hem och vad tror du om framtiden för smarta hem? Maila texten till din lärare.

Avslut

Använd de kunskaper som du har fått om styr- och reglerteknik samt egen sökning på nätet för att hitta ett eget exempel från vardagen där man använder teknik inom teknikområdet styr- och reglerteknik.

Filmen handlar om hur man håller en muntlig presentation och håll en muntlig presentation på max 2-4 minuter där du presenterar ditt exempel.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25