Svenska åk 1-3

Substantiv, en eller flera?

Start

Substantiv är ord för platser, saker och personer men även för djur och växter.
Du kan leta upp substantiv genom att sätta EN eller ETT framför. Klicka i länken och gör övningarna!

Arbetspass

Vilket ord är ett substantiv? Klicka i länken och gör övningen!

Vilka grupper av ord är substantiv? Klicka i länken och gör övningen.

En eller ett, vilket ska det vara? Sätt en eller ett framför substantivet i övningen i länken.

Substantiv kan beteckna en eller flera. Ental kallar man för SINGULAR och flertal kallar man för PLURAL (tex en katt / flera katter) Fyll nu i rätt form i övningarna i länkarna bredvid. Behöver du hjälp trycker du på hjälpknappen som finns till höger inne i länken.

Substantiv kan finnas i bestämd och obestämd form (tex en katt eller katten).
Lär dig mer genom att göra övningen i länken. Ta hjälp med hjälpknappen om du behöver.

Avslut

Läs sagan i länken bredvid. Fyll i de ord som saknas. Gör om tills du får alla rätt.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25