Svenska som andraspråk åk 1-3

Substantiv SvA

Start

Substantiv är en ordklass som bland annat handlar om namn, saker, djur och geografiska platser.
Börja med att lyssna på substantivlåten.

Titta nu tillsammans på filmklippen som går igenom ordklassen substantiv.

Arbetspass

Nu ska du få träna dig på att känna igen substantiv. Gör de interaktiva övningarna och ta hjälp av facit. Gör om övningarna tills du känner dig säker.

Lyssna och lägg bokstäverna i rätt ordning.

Skriv substantiv i plural.

Avslut

I ditt klassrum finns flera saker som är substantiv. Gör en lista på tio saker och skriv ner. Skriv både ental och flertal, till exempel en stol, flera stolar. Läs upp din lista för en kamrat och jämför om ni har hittat samma saker.
Visa din lista för din lärare.

Avsluta med att titta på bestämd/obestämdlåten.

Du beställer demonstration eller lägger order på Fridtjuv genom att kontakta oss:
Försäljningschef
susanna.lundgren@fridtjuv.se
0730-77 31 54
Redaktionschef
susanne.jonsson@fridtjuv.se
0737-22 78 25